Nový zákon upravujúci daňovú legislatívu

V Zbierke zákonov bol vyhlásený nový zákon upravujúci daňovú legislatívu:
1. VZŤAH K DOTERAJŠEJ LEGISLATÍVE:
Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
2. NOVÝ ZÁKON
Číslo: 87/2018 Z. z.
Názov: Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum vyhlásenia: 2018-03-31
Dátum účinnosti od: 2018-04-01

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *