Články

7 NOVÝCH ALEBO ZMENENÝCH POVINNOSTÍ PRE PODNIKATEĽOV (platí od 1.1.2018)

Zdieľajte na Facebooku 1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 3, od 1. 1. 2018). 2. Poskytovať primeranú súčinnosť bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 5, od 1. 1. 2018). 3. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti správcovi dane (§ 69 ods. 13, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR). 4. Vypracovať správu audítora a povinnosť jej uloženia do zbierky listín (§ 69 ods. 14, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR). 5. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti do obchodného registra (§...

Nový zákon upravujúci daňovú legislatívu

Zdieľajte na Facebooku V Zbierke zákonov bol vyhlásený nový zákon upravujúci daňovú legislatívu: 1. VZŤAH K DOTERAJŠEJ LEGISLATÍVE: Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení 2. NOVÝ ZÁKON Číslo: 87/2018 Z. z. Názov: Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dátum vyhlásenia: 2018-03-31 Dátum účinnosti od: 2018-04-01

Aktuality 31.01.2018

Zdieľajte na Facebooku Už čoskoro. Pripravujeme prehľadné grafické výstupy z účtovníctva pre zákazníkov. Hlavnom výhodou pre zákazníka bude mať kedykoľvek prístup k údajom alebo faktúram. Výstupy v podobe grafov, alebo tabuliek budú umiestnené na našom webe TU. Bezpečnosť prístupu k údajom je zabezpečená dvojitým prihlásením sa užívateľa. Výstupy z účtovníctva prispôsobíme ‚na mieru‘ podľa požiadavky zákazníka. Každý údaj (tabuľku, graf) bude možné stiahnuť a uložiť v elektronickej podobe alebo podľa potreby vytlačiť na tlačiarni.