7 NOVÝCH ALEBO ZMENENÝCH POVINNOSTÍ PRE PODNIKATEĽOV (platí od 1.1.2018)

1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 3, od 1. 1. 2018).

2. Poskytovať primeranú súčinnosť bývalým štatutárnym orgánom (§ 66 ods. 5, od 1. 1. 2018).

3. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti správcovi dane (§ 69 ods. 13, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

4. Vypracovať správu audítora a povinnosť jej uloženia do zbierky listín (§ 69 ods. 14, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

5. Predkladať návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o rozdelení spoločnosti do obchodného registra (§ 69a ods. 5, odo dňa vyhlásenia novely v ZZ SR).

6. Osvedčiť podpis pri vymenovaní štatutárneho orgánu pred notárom alebo na matrike (čl. VII – novela zákona o obchodnom registri, od 1. 1. 2018)

7. Pripojiť súhlas príslušného správcu dane (daňový úrad alebo colný úrad) alebo Sociálnej poisťovne na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným k návrhu na zápis do obchodného registra, len ak je spoločnosť s ručením obmedzeným zakladaná osobou, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne [nové znenie § 105b ods. 1 a čl. VII – novela zákona o obchodnom registri, § 7 ods. 3 nové písm. g) od 1. 9. 2018].

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *